Courses

ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР, 19 март 2016 г., г. София

Запознаване с имплантната система "Implant System Green" (Германия). Имедиатно имплантиране с едномоментно натоварване на имплантите. Нови решения за премахване на усложненията. Зала IV  на НДК  Лектор:  Д.М.Н., ПРОФ. Д-Р ИЛЬЯ  МУШЕЕВ Професор към Катедрата по Челюстно [...]